Klient

Firma outsourcinga obsługująca dostawców rozwiązań chmurowych poprze kolokowanie ich serwerów w naszym centrach kolokacyjnych. Działają na rynku już od wielu lat z dużym uznaniem przez klientów do świadczonych przez nich usług. Obsługują duży obszar kraju

Problem

Naszymi klientami są przede wszystkim firmy świadczące usługi dla swoich klientów w postaci dostępu danych do serwerów, chmur dostępowych czy innych usług z obszarów software i telco. Dlatego ogromnym problemem był brak kontroli osób wchodzących i wychodzących do naszego Centrum Danych. Często pracownicy Klientów potrafili nie oddać karty dostępowej do Centrum Danych i to nawet przez klika dni. Nasz dział kontroli nie potrafił kontrolować obecności tych osób na naszym obiekcie oraz aktualności uprawnień dostępowych tych osób co tworzyło realne zagrożenie do sabotażu.

PROCES DLA TWOJEJ FIRMY

Rozwiązanie Flowdog:

System zarządza kontrolą wejść i wyjść (informacja o blokadzie karty). Dzięki prostocie rozwiązania system przerzuca odpowiedzialność zarządzania uprawnieniami swoich pracowników na Klienta. Tym samym gwarantuje to kontrolę wejść i wyjść oraz powoduje blokadę karty dostępowej po przekroczeniu deklarowanego czasu pobytu. Likwiduje ryzyko sabotażu i przyspiesza czas reakcji ochrony. Dodatkowo system:
1) Prowadzi ewidencję kart
2) Prowadzi ewidencję osób uprawnionych do pobrania kart
3) Prowadzi ewidencja uprawnień
4) Zarządza kartami dostępowymi poprzez elektroniczny rejestr kart
5) Automatyczne lub ręczne (przez naszego pracownika) blokowanie kart dostępowych, które w określonej godzinie nie zostały zdane pomimo wysłanych alertów smsowych i pushowych

Korzyści

Ważnym składnikiem sukcesu była analiza naszego procesu działania i diagnoza problemu i rozkładu na czynniki pierwsze. Dodatkowo dzięki otwartej komunikacji mogliśmy bardzo szybko i trafnie określić pola z problemem, pomysły na rozwiązania i przekuć to w szybki działający proces. Jednak w dużej części, jeśli nie w 100% zdjęliśmy z siebie naszą odpowiedzialność za brak zdawania kart przez pracowników naszych Klientów. Dodatkowo zyskaliśmy kontrolę pracy naszych pracowników ochrony w Centrum Danych. Nie bez małego znaczenia jest archiwizacja wszystkich danych w stosunku do wydanych/zdanych kart dostępowych, co znacząco spowodowało jeszcze wyższy wzrost bezpieczeństwa.