Nasz Problem ( Dyrektor Logistyki)

Zarządzam ponad 50cioma sklepami wielkopowierzchniowymi, miesięcznie mamy ponad 1000 interakcji pomiędzy sklepami a magazynem centralnym (reklamacje, odbiór/wysyłka towaru, dodatkowe zlecenia ) Funkcjonalności naszej obecnej platforma reklamacyjnej nie są rozwijane. Kupiliśmy ją kilka lat temu jako zamknięte rozwiązanie więc musieliśmy dostosować nasz proces do funkcjonalności, aktualnie koszty developmentu są bardzo wysokie i czasochłonne, platforma nie uwzględnia naszych specyficznych potrzeb i zmian w procesach które pojawiają się średnio raz na kwartał.

Chcemy aby klienci i pracownicy postrzegali naszą firmę jako lidera innowacyjnych rozwiązań frontend`owych i backend`owych, a obecna aplikacja reklamacyjna działa tylko na urządzeniach stacjonarnych co wydłuża znacząco okres obsługi reklamacyjnej ponieważ więc po zrobieniu zdjęć reklamowanego sprzętu lub dostawy trzeba kopiować zdjęcia z telefonu do komputera i załączać do platformy

Inną sprawą jest to że pracownicy sklepów i magazynu w razie zauważenia jakiegoś uszkodzenia na terenie miejsca pracy ( uszkodzone regały, przepalone oświetlenie itp ) muszą zgłaszać mailem lub telefonicznie prośbę o interwencję służb technicznych, zgloszenia nie są rejestrowane więc nie wiemy nic na temat statystyk takich jak ilość zgłoszeń, czas reakcji itp

PROCES DLA TWOJEJ FIRMY

Rozwiązanie Flowdog:

W ciągu 3 miesięcy ( uwzględniając testy ) wdrożyliśmy rozwiązanie które wg statystyk ponad dwukrotnie przyspieszyło proces przyjmowania reklamacji (Obsługa klienta końcowego ) i o blisko 30% przyspieszyło proces przyjmowania towaru na stan magazynów.

Flowdog przeprowadziło serię spotkań z pracownikami każdego szczebla decyzyjności aby poznać specyfikę pracy i wymagania co do funkcjonalności a następnie zmapowano procesy, efektem końcowym było przeniesienie procesów do dedykowanego rozwiązania działającego na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Teraz pracownicy sklepów i magazynu reklamacje i dostawy obsługują na urządzeniach mobilnych wypełniając kilka pól i załączając zdjęcia sprzętu bezpośrednio z telefonu. System sam analizuje rodzaj reklamacji i wysyła zgłoszenie do właściwych osób

Kadra zarządzająca dostała dostęp do platformy analitycznej Power BI gdzie online możemy podglądać najbardziej interesujące nas dane jak np który sklep w danym okresie wysłał najwięcej reklamacji, jak długo trwają procesy w sklepach a nawet którzy pracownicy pracują najsprawniej.

Do zgłaszania uszkodzeń/audytów Lovo stworzyło proces gdzie pracownik w ciągu dosłownie minuty jest w stanie zrobić zgłoszenie a system sam wzywa odpowiednią osobę do usunięcia usterki.