Zdalne zarządzanie firmą z FlowDog.
Uporządkowanie, usprawnienie i kontrola pracy 24/7

phone

1. Uporządkowane procesy online

FlowDog usprawnienia przepływ dokumentów firmowych oraz ułatwia wymianę informacji między pracownikami. Narzędzie umożliwia przypisanie każdemu z pracowników osobnych uprawnień, dzięki temu poufne informacje są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób, bez ryzyka zgubienia, czy przekazania ich w niepowołane ręce.

Automatyzacja przetwarzania i rejestracji dokumentów znacząco wpływa na proces ich akceptacji i dalszej drogi. Dokumenty bezpośrednio trafiają do odpowiednich osób, które nadają im bieg, mogą zlecić korektę, zażądać dodatkowych informacji lub zaakceptować. Elektroniczne archiwum ułatwia przechowywanie materiałów w jednym, bezpiecznym miejscu. Intuicyjna wyszukiwarka ułatwia znalezienie materiałów w systemie. W czasie rzeczywistym mamy dostęp do wszystkich zmian.

phone

2. Kontrola nad relacjami z Klientami

Kontakt z Klientami na nowym, zautomatyzowanym poziomie po przez usprawnioną komunikację, wymianę korespondencji, rejestracje i archiwizację dokumentów. FlowDog zapewnia dostęp do pełnej historii i dokumentacji Klienta oraz automatyczne wysyła powiadomienia i przypomnienia o przeglądach, a także raportuje o aktualnym statusie projektów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Istnieje możliwość budowania portfolio oraz automatycznych opinii o aplikacji, a analizowanie potrzeb w postaci przejrzystych diagramów i wykresów umożliwia jeszcze sprawniejsze i indywidualne podejście do każdego Klienta.

phone

3. Fakturowanie

Elektroniczne zarządzanie fakturami pozwala na uporządkowanie i sklasyfikowanie firmowej dokumentacji unikając gromadzenia papierowej formy dokumentacji. Papierowa faktura najpierw musi zostać zeskanowana i wprowadzona do systemu, a następnie konieczne jest sprawdzenie jej treści i zweryfikowanie zasadności dokumentu. Po wzbogaceniu e-faktury o konkretne informacje, następuje wstępna dekretacja księgowa. Opisana faktura zostaje wysłana do osoby akceptującej. Wszystkie e-faktury wraz z opisami i akceptacjami są cały czas dostępne do wglądu w aplikacji.

phone

4. Automatyczne oferty i umowy

FlowDog umożliwia automatyczne generowanie ofert na podstawie wprowadzanych danych, a następnie mechaniczne tworzenie umów, a także rejestru umów z klientami, parterami, dostawcami oraz pracownikami. Automatyczne ocr-owanie skanów umożliwia ich późniejsze wyszukiwanie w rejestrze za pomocą słów kluczy. FlowDog posiada wbudowany mechanizm, który przypomina o terminach związanych z datą obowiązywania każdej umowy. Dotyczy to również dat obowiązywania np. gwarancji lub przeglądu. Przypomnienia mogą być ustawiane na dowolny okres przed upływem terminu obowiązywania czy wykonania zadania.

phone

5. Rozliczanie czasu pracy, kontrola nad zadaniami i projektami

FlowDog umożliwia zdalne zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, a także podział zadań między pracowników. Dostęp po przez aplikację mobilną umożliwia kontrolę pracy i rozliczanie czasu pracy. Platforma ułatwia zarządzanie informacjami związanymi z zadaniami: spotkania, podstęp w projektach. Pracownicy maja możliwość zgłaszania wniosków urlopowych zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej. Pracodawca może automatycznie i natychmiastowo reagować na wszystkie nieobecności i wnioski.

phone

6. Obsługa produkcji / magazynów / dostawców zewnętrznych

Prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentowej znacznie usprawnia pracę i przypomina nam o terminach ważności, dzięki czemu nie ma miejsc na przestoje, czy przedawnienia terminów.

W jednej aplikacji: obsługa dokumentów magazynowych, reklamacyjnych, zwrotów i raportowanie w czasie rzeczywistym. Zarządzanie różnego rodzaju dokumentacją magazynową lub związaną z podwykonawcami, tworzenie zestawień i analiz efektywności współpracy.

phone

7. Integracje z innymi systemami

FlowDog cały czas się rozwija i można go połączyć z wieloma popularnymi narzędziami dostępnymi na rynku np. Outlook, Office365 i Sharepoint, MsTeams i wiele innych.

Funkcjonalności

 • Obieg wszystkich dokumentów on-line
 • Rejestrowanie i archiwizacja dokumentów z poziomu aplikacji
 • Wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych
 • Śledzenie statusów wysłanych dokumentów
 • Możliwość modelowania i uruchomienia procesów workflow
 • Monitorowanie terminów realizacji spraw związanych z dokumentacją
 • Spersonalizowany pulpit
 • Zarządzanie nieobecnościami i zastępstwami
 • Wbudowane archiwum odebranych oraz wysyłanych dokumentów
 • Wydruk seryjny odebranych zamówień
 • Monitoring historii wszystkich zdarzeń
phone

Zarządzanie dokumentami:

 • generowanie dokumentów Word
 • eksport zestawień do Excel
 • podpis cyfrowy
 • kody kreskowe
 • OCR
 • inteligentne uzupełnianie formularzy

Korzyści

phone
 • Zdalne zarządzanie procesami i dokumentami
 • Dostęp mobilny i webowy do wszystkich zadań i dokumentów 24/7
 • Pełna kontrola i monitoring statusów przyjścia i wyjścia dokumentów
 • Zmniejszenie do minimum liczb osób zaangażowanych w fizyczną obsługę dokumentów, niezależnie od liczby pracujących w biurze pracowników
 • Eliminacja błędów i pomyłek w dokumentach, zagubienia, czy przekazania do nieodpowiedniego adresata
 • Digitalizacja dokumentów i oszczędność czasu
 • dostępność dla każdej branży – obieg dokumentów ma miejsce w każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy sektor, w jakim działa.
 • Poprawienie komunikacji w firmie
 • Przyjazny interfejs