Internet Rzeczy jest ideą mówiącą o umożliwieniu wymiany danych otaczającym nas przedmiotom, zwierzętom oraz ludziom bez konieczności aktywnego uczestnictwa ludzi w tej wymianie danych.

Technologie związane z IoT takie jak LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M czy 5G dają przedmiotom głos, pozwalają im “mówić” do nas.

ludzie - Internet of things

Przykłady zastosowań IoT:
– w magazynie czujnik pod dachem wysyłający dane o aktualnej temperaturze, wilgotności, oświetleniu
– na polu, czujnik wilgotności gleby, działający w pełni autonomicznie
– wypożyczony rower, który podaje swoje położenie, a także wysyła informację o uderzeniu, wypadku, dzięki czemu operator może upewnić się czy użytkownik nie potrzebuje pomocy
– czujnik jakości powietrza instalowany w dowolnym miejscu, bez zasilania zewnętrznego
– koperta, która wysyła sygnał w momencie jej otwarcia
– urządzenie monitorujące przepływ prądu – dzięki czemu wiadomo w którym miejscu obwodu występuje przerwa w jego dostarczaniu
– urządzenie wykrywające wibracje maszyny, wysyłające informacje, o możliwej nadchodzącej awarii lub informacji o anomaliach pracy
– przycisk naklejany w dowolnym miejscu, przywołujący serwis urządzenia, uzupełnienie zasobów lub obsługujący dowolne inne zgłoszenie
– czytnik kart zbliżeniowych rejestrujący obecność pracowników/pojazdów/urządzeń w danym miejscu, nawet jeżeli to danym miejscu nie ma dostępnego zasilania
– kamizelka z detektorem ruchu i lokalizatorem dla osób pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach, po to żeby być pewnym że nie zagraża im niebezpieczeństwo
– kosz na śmieci, który wykrywa, że należy go opróżnić i wysyła informację do firmy sprzątającej z prośbą o odbiór odpadów
– drzewo w lesie, które potrafi wykryć pożar i przesłać informacje o zdarzeniu
– pokrywy włazu studzienki kanalizacyjnej lub drzwi szafy technicznej w terenie, które wysyłają informacje o tym że ktoś je otworzył
– monitoring osób starszych, chorych – wykrywanie upadków, braku ruchu, przycisk alarmowy

Powyższe przykłady są istniejącymi zastosowaniami Internetu Rzeczy, wszystkie powyższe przedmioty mogą już zacząć mówić do nas, a my musimy te wszystkie dane zebrać I odpowiednio przetworzyć. DO TEGO WŁAŚNIE SŁUŻY FlowDog.

PROCES DLA TWOJEJ FIRMY

Synchronizacja z wieloma technologiami

FlowDog posiada integrację z sieciami i technologiami takim jak Sigfox, LoRa, GSM, NB-IoT dzięki czemu jest centralnym punktem zbierania i przetwarzania danych przesłanych od przedmiotów. W połączeniu z pozostałymi elementami platformy czyli BPM/Workflow i BI FlowDog daje nieograniczone możliwości obsługi napływających danych, automatyzacji pracy z nimi, alarmowania, uruchamiania procesów i automatycznego podejmowania decyzji, które dopiero w szczególnych przypadkach mają angażować pracowników odciążając ich w przypadku zdarzeń mniej kluczowych.

Przykładem może być monitorowanie pracy urządzeń instalowanych w wyniesionych/obcych budynkach czy terenach. Urządzenie IoT wysyła sygnał o nieprawidłowości (np. Zanik zasilania lub awaria instalacji fotowoltaicznej u klienta). Sygnał o nieprawidłowości trafia do platformy FlowDog, która go rejestruje, a następnie wstępnie klasyfikuje jego złożoność, zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez klienta. Jeżeli zdarzenie kwalifikuje się do interwencji, wówczas automatycznie jest tworzone zadanie dla ekipy technicznej mówiące o konieczności interwencji w konkretnym miejscu.

Rozwiązanie problemu

Ekipa będąc na miejscu usuwa usterkę, tworzy dokumentację fotograficzną oraz opisową prosto w systemie FlowDog, bez konieczności używania zewnętrznych narzędzi.

W tym samym czasie moduł BI wizualizuje i pokazuje dane o ilości awarii oraz ilości interwencji ekip technicznych menadżerowi, który na wykresach może odkryć nieprawidłowości i trendy, dzięki którym podejmie decyzje optymalizujące działania zespołu.

Zakres wykorzystania Internetu Rzeczy wraz z platformą FlowDog jest ogromny. W Twojej firmie może pomóc rozwiązać problemy które do tej pory wydawały się nie do rozwiązania.