WYCENA DLA TWOJEJ FIRMY

Użytkownik nie ponosi kosztów programowania.
Brak opłaty za audyt oparty o know-how audytorów i kreatorów procesów z LoVo Software.
Niewielka opłata inicjacyjna w momencie podpisania umowy.

50%
opłaty inicjacyjnej przy podpisaniu umowy

50%
opłaty inicjacyjnej przy wdrożeniu

Po wdrożeniu miesięczne opłaty cykliczne

Korzyści

System FlowDog zbudowany jest w strukturze SaaS czyli chmurze i jest dostępny przez Internet.
To użytkownik decyduje o miejscu instalacji rozwiązania:
- chmura LoVo
- własna chmura
- chmura komercyjna
Rozwiązanie jest dostępne z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.
Użytkownik systemu nie ponosi żadnych kosztów developerskich pomimo dopasowywania (kastomizowania) rozwiązania pod potrzeby jego firmy.
Brak kosztów inwestycyjnych a tym samym brak bariery inwestycyjnej.
Brak kosztów związanych z rozwojem rozwiązania i powstawania nowych funkcjonalności. Rozwój jest zagwarantowany w opłacie cyklicznej.
Współpraca gwarantuje stałe wsparcie analityka przy potrzebie rozbudowywania dedykowanego rozwiązania.